Loading

Sosyal Sorumluluk
image

Sosyal Sorumluluk Politikası ve İlkeleri

Bu politika belgesiyle Sabancı Holding, kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizi ve konunun Topluluğumuz için önemini ve önceliğini vurgular. Lapsan Topluluğu sahip olduğu tevazu, insana saygı ve halka yakınlık öz değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Bu çerçevede Lapsan Topluluğu’nu oluşturan tüm kurumlarımızdan faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde yönetmelerini ve toplumu geliştirmeyi öncelikli olarak gündemlerinde tutmalarını bekleriz. Sosyal sorumluluk anlayışımızın kapsamını iş faaliyetlerimiz ve onların etkileriyle sınırlı görmeyiz. Sosyal sorumluluk anlayışımızı ve bu konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirleriz.
İş birliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratıp çatışma ortamlarını önleyerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir biçimde çalışmalarını sağlarız.
Değişime açık politikalarıyla, çağın gereksinim ve yeniliklerini yakından takip ederek, kısa sürede Türk ihracatçısının gelişen yüzünü yansıtan önemli bir kurum haline geldi. Sektörüyle ilgili donanıma sahip genç bireylerin yetişmesini kendine ödev edindi. LAPSAN, üniversite, dernek ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak adımlar atmakta, eğitimli iş gücünün profesyonel iş yaşamına katkı sağlamasına aracı olmaktadır. Genç mezunların iş hayatına hazırlanması ve adaptasyon süreçlerinin kısaltılması yönündeki kurum içi eğitimlere büyük önem veren LAPSAN, bunun yanında danışman hizmeti veren kurumlarla işbirliği yaparak birçok gencin sektördeki gelişimine katkı sağlamaktadır.
Sosyal Sorumluluk Ilkeleri ve Politikası
Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz.

  • Çevre
  • Eğitim
  • Kültür ve Sanat
  • Spor
  • İletişim

Taahhütlerimiz

  • Kadını Güçlendirme İlkeleri
  • İş'te Eşitlik İlkeleri